Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


PRISAR:

2. januar 2015 kl. 13:59

Dato prisliste 1.1.2020

Pris førarkortattest: 750kr

Pris førarkortattest ved diabetes: 750kr

Sjømannslegeattest 1800kr

Offshoreattest 1800kr

Sjømannslegeattest og offshorelegeattest 2200kr

Førarkortattest  750,-